2023/0410 Ingebjørg Lelands Fond

Klager/part: Ingebjørg Lelands Fond
Saksdokument: 2023 0410 Stiftelsesklagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 06.06.2023
Avsluttet: 23.08.2023
Status: Avgjort