Hils på vår nye trainee!

Klagenemndssekretariatet består ikke bare av jurister, men også av en administrasjon som jobber iherdig med å tilrettelegge for effektiv og god saksbehandling. Vi har for tiden gleden av å ha Serenne som trainee i administrasjonen. Hun er student ved Norges Handelshøyskole (NHH) der hun nettopp har fullført andre studieår. Dette forteller Serenne om hvordan det er å være trainee i Klagenemndssekretariatet:

Hvorfor søkte du om å være trainee i Klagenemndssekretariatet?

Jeg ble faktisk «headhuntet» av direktøren Anneline, etter at hun hadde lest et innlegg jeg skrev i Bergens Tidende som handlet om hvordan funksjonshemmede ofte blir diskriminert i arbeidslivet uten grunn. Innlegget kan leses her: Studenten ingen forventer (bt.no) Innlegget mitt var en oppfordring til arbeidsgivere om å se løsninger fremfor problemer, og gi alle en sjanse til å vise hva de kan. Det var nettopp det direktøren i Klagenemndssekretariatet gjorde da hun leste innlegget. Jeg gikk umiddelbart inn på KNSE sine nettsider for å lese mer om organisasjonen, og synes det virket spennende å jobbe her, samt relevant for mitt studie. Jeg takket ja til intervju, noe jeg er veldig glad for. Etter å ha vært på intervju og fått vite mer om både stillingen, arbeidsplassen og det sosiale miljøet, var jeg sikker på at dette var en stilling jeg kunne trives godt med.

Hvilke arbeidsoppgaver har du likt best så langt?

Frem til nå har jeg jobbet mest med volumrapportering og analyser av den, noe jeg har likt veldig godt. Det å få være med på prosessene og vite at det jeg gjør skal inn i en rapport som skal sendes til et departement, er både spennende og virker stort.

Hvilket læringsutbytte har så langt vært det største?

Mitt største læringsutbytte til nå har vært oppfølgingen og tilbakemeldingene jeg har fått om arbeidet mitt, slik at jeg kan utvikle både mitt arbeid og min kompetanse. I tillegg er det veldig lærerikt å få bruke teorien jeg har lært i praksis, og se hvordan man gjør analyser og lignende i jobbsammenheng. Alt blir gøyere når man ser nytten av det man gjør!

Hvordan ser du for deg å bruke kompetansen din videre?

Videre i min karriere ser jeg for meg å kunne bruke det jeg har lært om analyser og prognoser. I tillegg lærer jeg stadig hvilke oppsett som fungerer og ikke, og blir oppmerksom på aspekter av analysene jeg foretar som jeg ikke tenkte på da jeg startet på dem. Dette tror jeg vil hjelpe meg i lignende fremtidige oppgaver i karrieren min.

Bilde av to kollegaer
Assisterende direktør Elisabeth Sætre og trainee Serenne Vikebø