Victor forteller om overgangen fra jusstudiet til arbeidslivet

Victor fullførte mastergraden ved Det juridiske fakultet i Bergen i mai 2022. Victor ble ansatt i Klagenemndssekretariatet (KNSE) under studietiden, og arbeidet deltid i sekretariatet samtidig som han skrev sin masteroppgave innen varemerkerett. Dette forteller Victor om arbeidshverdagen i KNSE og overgangen fra studiehverdagen til arbeidslivet:

Hvorfor søkte du hos Klagenemndssekretariatet?
– Hovedgrunnen til at jeg ønsket å arbeide hos Klagenemndssekretariatet var muligheten til å arbeide i et organ med høy juridisk kompetanse innenfor nemndenes respektive fagområder. Som nyutdannet var det også veldig attraktivt med en arbeidsplass med mulighet til å arbeide innen flere ulike rettsområder.

Hvordan har overgangen fra studiet til arbeidshverdagen i KNSE vært?
– Det har vært en veldig fin overgang. Ettersom jeg fikk mulighet til å begynne deltid samtidig som jeg arbeidet med masteroppgaven min – for så å begynne fulltid etter at oppgaven var levert – har jeg fått en gradvis overgang til arbeidslivet. Personlig synes jeg også at arbeidshverdagen i KNSE var et kjærkommet avbrekk under det mer teoretiske arbeidet med masteroppgaven, da jeg fikk arbeide med praktiske problemstillinger på jobb.

– Overgangen inn i arbeidslivet ble også lettere på grunn av den tette oppfølgingen en får som nyansatt i KNSE. Første arbeidsdag får en tildelt en fadder som gir opplæring og som en i ettertid kan stille både faglige og praktiske spørsmål. På denne måten har en alltid noen som er tilgjengelig når spørsmålene uunngåelig dukker opp. I KNSE er det også et miljø der det er stort rom for å diskutere spørsmål med kollegaer. Dette er veldig nyttig som nyansatt, ettersom en har erfarne kollegaer som tar seg tid til å komme med råd og innspill når det er noe en lurer på. For min del har dette bidratt til en fin overgang til arbeidslivet.

Hvordan trives du i Klagenemndssekretariatet?
– Jeg trives veldig godt i Klagenemndssekretariatet. Det er en godt egnet arbeidsplass for nyutdannede. Sekretariatet har også ansvar for nemnder innenfor en rekke ulike rettsområder, som man gjerne i liten grad er i kontakt med på jusstudiet.

– Det er vanskelig å trekke frem én enkelt ting som det beste ved KNSE og arbeidshverdagen her, men jeg vil fremheve den muligheten en får til å tidlig få ansvar for egne saker. Dette gjør at en tidlig får muligheten til å utvikle selvstendighet i arbeidet som jurist. Jeg vil også fremheve at en god del av arbeidet som juridisk rådgiver i sekretariatet består av å utforme utkast til avgjørelser til nemnda. Samtidig samarbeider en med nemndsmedlemmer som er noen av landets fremste eksperter innenfor sine fagområder. Som nyutdannet jurist oppleves dette som et stort privilegium.

Vil du anbefale andre å søke hos KNSE?
– Jeg vil absolutt anbefale andre å søke hos KNSE. Klagenemndssekretariatet er en arbeidsplass der en får mulighet til å jobbe sammen med svært dyktige jurister, i tillegg til ekspertene som sitter i nemndene. Som juridisk rådgiver i sekretariatet får en anledning til å foreta dypdykk i de juridiske problemstillingene en arbeider med. Samlet sett gjør dette at en lærer veldig mye jus ved å arbeide som juridisk rådgiver i KNSE. Avslutningsvis må det fremheves at KNSE er en arbeidsplass med veldig hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø. Kombinasjonen av et godt sosialt og faglig felleskap gjør det veldig trivelig å arbeide i Klagenemndssekretariatet.

Victor Mütter, juridisk rådgiver