Veileder for bruk av søkefunksjonen på klagenemndssekretariatet.no

Generelt:

Søk på klagenemndssekretariatet.no kan gjøres både i innkomne og avgjorte saker. Søk kan gjøres med stikkord, saksnummer eller en kombinasjon av disse to. Søk kan gjøres i sakene til alle de klagenemndene som Klagenemndssekretariatet betjener. Søk kan utføres enten fra startsiden eller fra undersiden til den aktuelle klagenemnden.

Tomt søk

Ved å trykke deg inn på innkomne eller avgjorte saker vil du få du opp alle innkomne/avgjorte saker. Dette er det samme som å utføre et tomt søk. Sakene er sortert kronologisk.

Anførselstegn

Bruk av anførselstegn er ikke anbefalt ved bruk av søkefunksjonen på klagenemndssekretariatet.no.

Søk på saksnummer

Kjenner du saksnummeret på den saken du leter etter, er det best å søke på dette nummeret. Saken med dette saksnummeret havner øverst i resultatene. Eventuelle andre saker, som refererer til saken du har søkt på, havner nedenfor i resultatene.

Søk på stikkord

En vanlig måte å søke på, er ved hjelp av stikkord (fritekstsøk). Et fritekstsøk gir deg imidlertid ikke alltid den/de saken(e) du leter etter med én gang. For å innsnevre søket kan du bruke filteret, sorteringsfunksjonen eller pluss- og minustegnene (se nedenfor). Finner du fortsatt ikke det du er ute etter, kan du vurdere å bruke andre søkeord. Sjeldne ord, eller kombinasjoner av ord, gir færre og mer presise treff.

Bruk av +/- i søkefeltet

En annen måte å innsnevre søket på, er å bruke pluss- og minustegnene. Søk på flere stikkord med plusstegn imellom, gir treff med alle de aktuelle stikkordene, så sant det finnes saker med denne kombinasjonen av ord. Et søk på «Lianakis [mellomrom] +Krüger» gir eksempelvis 34 treff. Søk på stikkord med minustegn, gir treff med det første stikkordet minus de etterfølgende stikkordene. Et søk på «Lianakis [mellomrom] Krüger» gir eksempelvis 77 treff.

NB: Det er ikke anbefalt å blande minus og pluss i ett og samme søk.

Filtrering på tidsperiode, regelverk mv.

Under søkefeltet ligger ulike filtre. Filtrene kan brukes både før og etter at man har søkt på et stikkord/saksnummer. Ved bruk av filtrene begrenses visningen/søket til saker i de valgte kategoriene; eksempelvis avgjorte saker i tidsperioden 2018.

Sortering på dato, type, saken gjelder, avgjørelse mv.

Det er også mulig å sortere søkeresultatene (etter dato, saksnummer, saksbehandler mv.). Trykk på den kategorien du vil sortere etter (f.eks. dato) og vent til siden laster på nytt.

Reset filter

Hvis du skal gjøre et helt nytt søk, husk å bruke «Reset filter»-knappen.