2020/397 Ikke offentlig

Klager/part: Ikke offentlig
Saksdokument: 2020 0397 8 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saken gjelder klage over avvisningsvedtak.
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 15.05.2020
Avsluttet: 19.06.2020
Status: Avgjort