Gå til innhold

2020/397 Ikke offentlig

Innklaget:Reguleringsmyndighet for energi
Klager:Ikke offentlig
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:
Saken gjelder:Klage over avvisningsvedtak

Sammendrag

Saksbehandler:SULE
Registrert inn:15.05.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet