Gå til innhold

2021/1047 privatperson, klagemotpart: Ymber Nett AS

Klager/part: privatperson, klagemotpart: Ymber Nett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak om anleggsbidrag
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 15.06.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet