2021/1047 privatperson, klagemotpart: Vissi AS (tidligere Ymber Nett AS)

Klager/part: privatperson, klagemotpart: Vissi AS (tidligere Ymber Nett AS)
Saksdokument: 2021 1047 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak om anleggsbidrag
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 15.06.2021
Avsluttet: 28.01.2022
Status: Avgjort