Gå til innhold

2021/108 Telenor Norge AS

Klager/part: Telenor Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 27.01.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet