2021/108 Telenor Norge AS

Klager/part: Telenor Norge AS
Saksdokument: 2021 0108 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 27.01.2021
Avsluttet: 16.04.2021
Status: Avgjort