2021/1902 Andøy Energi AS

Klager/part: Andøy Energi AS
Saksdokument: 2021 1902 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak om overtredelsesgebyr
Regelverk: Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FOS)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 18.10.2021
Avsluttet: 28.02.2022
Status: Avgjort