2021/1954 Elvia AS

Klager/part: Elvia AS
Saksdokument: 2021 1954 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 08.11.2021
Avsluttet: 22.03.2022
Status: Avgjort