2021/23 Tensio TN AS og Tensio TS AS

Klager/part: Tensio TN AS og Tensio TS AS
Saksdokument: 2021 0023 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak om inntektsramme
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 04.01.2021
Avsluttet: 30.04.2021
Status: Avgjort