Gå til innhold

2022/381 Sandtjørn Vel

Klager/part: Sandtjørn Vel
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 10.03.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet