2021/961 Privatperson, klagemotpart: Lede AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Lede AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 02.06.2021
Avsluttet: 25.11.2021
Status: Avgjort