Gå til innhold

2021/970 Privatperson, klagemotpart: Trollfjord Nett AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Trollfjord Nett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om beregning av gebyr for manuell avlesning
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 04.06.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet