2022/1080 privatperson, klagemotpart: BKK Nett AS

Klager/part: privatperson, klagemotpart: BKK Nett AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/1080 anonymisert
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak om anleggsbidrag
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 23.08.2022
Avsluttet: 06.12.2022
Status: Avgjort