Gå til innhold

2022/1080 privatperson, klagemotpart: BKK Nett AS

Klager/part: privatperson, klagemotpart: BKK Nett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak om anleggsbidrag
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 23.08.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet