Gå til innhold

2022/1223 Boliden Odda AS

Klager/part: Boliden Odda AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 12.09.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet