2022/1562 Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT)

Klager/part: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT)
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 01.11.2022
Avsluttet: 29.01.2023
Status: Avgjort