2022/595 privatperson, klagemotpart: Elvia AS

Klager/part: privatperson, klagemotpart: Elvia AS
Saksdokument: 2022 0595 Energiklagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 31.03.2022
Avsluttet: 31.10.2022
Status: Avgjort