2023/0912 Privatperson

Klager/part: Privatperson
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 11.10.2023
Avsluttet: 05.12.2023
Status: Avgjort