2023/0498 Jølstra Kraft DA

Klager/part: Jølstra Kraft DA
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 27.06.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet