2023/566 Tindra Nett AS

Klager/part: Tindra Nett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak om tvangsmulkt
Regelverk: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 12.07.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet