2024/0417 Privatperson, klagemotpart: Fagne AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Fagne AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler og innkreving av avlesningsgebyr
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 25.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet