2024/0803 Privatperson, klagemotpart: Arva AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Arva AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 16.05.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet