2024/1022 Privatperson

Klager/part: Privatperson
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 27.06.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet