Gå til innhold

2017/225 Møre og Romsdal Birøkterlag

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:Møre og Romsdal Birøkterlag
Saksdokument:2017-0225 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Forskrift om lov om register for frivillig virksomhet, Forskrift om grasrotandel, Lov om pengespill (pengespill-loven)

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:03.05.2017
Avsluttet:09.10.2017
Status:Avgjort