Gå til innhold

2017/225 Møre og Romsdal Birøkterlag

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Møre og Romsdal Birøkterlag
Saksdokument: 2017-0225 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Forskrift om lov om register for frivillig virksomhet, Forskrift om grasrotandel, Lov om pengespill (pengespill-loven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 03.05.2017
Avsluttet: 09.10.2017
Status: Avgjort