Gå til innhold

2017/229 ANSA Association of Norwegian Students Abroad

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Saksdokument: 2017-0229 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen, Ikke lokal aktivitet
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Lov om pengespill (pengespill-loven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 08.11.2017
Avsluttet: 23.01.2018
Status: Avgjort