Gå til innhold

2017/229 ANSA Association of Norwegian Students Abroad

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Saksdokument:2017-0229 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen, Ikke lokal aktivitet
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Lov om pengespill (pengespill-loven)

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:08.11.2017
Avsluttet:23.01.2018
Status:Avgjort