Gå til innhold

2020/703 Foreningen Samhold

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Foreningen Samhold
Saksdokument: 2020 0703 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Saken returneres til Frivillighetsregisteret for ny behandling
Saken gjelder: Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 22.09.2020
Avsluttet: 01.02.2021
Status: Avgjort