Gå til innhold

2021/144 Rudolf Steinerskolens Venner (RSV) Oslo

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Rudolf Steinerskolens Venner (RSV) Oslo
Saksdokument: 2021 0144 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 03.02.2021
Avsluttet: 02.03.2021
Status: Avgjort