2022/288 Pukerudveien Veifellesskap

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Pukerudveien Veifellesskap
Saksdokument: 2022 0288 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 14.02.2022
Avsluttet: 19.04.2022
Status: Avgjort