2022/396 Stiftelsen Meland Aktiv

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Stiftelsen Meland Aktiv
Saksdokument: 2022 0396 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 16.03.2022
Avsluttet: 06.05.2022
Status: Avgjort