Gå til innhold

2022/812 Eagle Mission International

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Eagle Mission International
Saksdokument: 2022 0812 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 20.05.2022
Avsluttet: 30.08.2022
Status: Avgjort