2023/308 Folkets hus venner Sulitjelma

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Folkets hus venner Sulitjelma
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 03.05.2023
Avsluttet: 06.07.2023
Status: Avgjort