2023/518 FAU Østersund Ungdomsskole

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: FAU Østersund Ungdomsskole
Saksdokument: ~ 2023 0518 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 30.06.2023
Avsluttet: 19.08.2023
Status: Avgjort