Gå til innhold

Arbeidsplassen vår

Klagenemndssekretariatet har nye lokaler i Zander Kaaesgt. 7 i sentrum med kort veg til offentlige kommunikasjonsmidler. Hos oss blir du en del av et ungt og åpent miljø som vektlegger faglighet og kompetanseutvikling. Som medarbeider hos oss får du et stort faglig ansvar, og du får raskt ansvar for egne klagesaker.

 

Dersom du har spørsmål om stilling i sekretariatet, ta kontakt med direktør for Klagenemndssekretariatet Anneline Vingsgård på telefon 55 19 30 00 eller e-post anneline.vingsgaard@knse.no.

Ikon for

Som ansatt i Klagenemndssekretariatet kan vi tilby:

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • flere ulike juridiske fagfelt som gir god juridisk kompetanse
 • ung og dynamisk arbeidskultur
 • mulighet til å bruke dine evner og kompetanse
 • jobbe i tverrfaglige team
 • trening i arbeidstiden med lønn
 • gode permisjonsordninger i barsel med lønn
 • deltakelse på kurs, konferanser og seminar
 • lese- og eksamensdager i tilknytning til kompetanseutvikling
 • godt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede og støtte fra kollegaer
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • god kantineordning
 • gode treningsroms fasiliteter
 • gode ordninger knyttet til bedriftshelsetjeneste
 • gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsavtaler gjennom Statens Pensjonskasse
 • hver ansatt har egne kontor

Alette forteller om hvordan det er å arbeide som jurist i Klagenemndssekretariatet

Det var muligheten til å jobbe med et utfordrende og interessant juridisk fagområde og å samarbeide med svært dyktige jurister, både i nemnden og i sekretariatet, som gjorde at jeg søkte på juriststilling i det som tidligere var KOFA-sekretariatet. I april 2017 har organet blitt tverrfaglig, med mange nye og spennende rettsområder. Etter to år og seks måneder som ansatt her har jeg fått muligheten til å jobbe med, og lære mye om, stiftelsesrett, offentlige anskaffelser og konkurranserett. Ingen saker er helt like og dermed blir også arbeidsdagene varierte. Mitt inntrykk er at alle de ansatte i Klagenemndssekretariatet blir utfordret og får mye ansvar hvis de ønsker det, og vi får god opplæring i form av eksterne kurs og interne fagsamlinger.

Som saksbehandler skriver jeg utkast til vedtak i klagesaker innenfor de ulike rettsområdene, ofte etter gode diskusjoner med og kvalitetssikring fra mer erfarne kollegaer. Jeg deltar også på nemndsmøtene, der sakene avgjøres av jurister og advokater med lang erfaring. Vi får i stor grad styre vår egen tidsbruk og arbeidshverdag, noe som er veldig positivt. Som en del av et nyopprettet organ har vi som ansatte også fått muligheten til å påvirke vår egen arbeidsplass, for eksempel ved å være med på å utarbeide saksbehandlingsrutiner, strategi og nettside. Arbeidsmiljøet kan jeg ikke få skrytt nok av – det er virkelig bra. Vi finner ofte på ting sammen, enten det er tur eller fest.

Ikon for