Gå til innhold

2019/401 Telenor/Telenor ASA

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Telenor/Telenor ASA
Saksdokument: 2019 0401 6 Klagenemndas Avgjørelse 703923 3 0
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Klage på avslag om innsyn i dokumenter/korrespondanse delt mellom Konkurransetilsynet og Konkurransetilsynets eksterne økonomiske eksperter i hovedsaken (Telenorsaken).
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 27.06.2019
Avsluttet: 16.09.2019
Status: Avgjort