Gå til innhold

2019/401 Telenor/Telenor ASA

Innklaget:Konkurransetilsynet
Klager:Telenor/Telenor ASA
Saksdokument:2019 0401 6 Klagenemndas Avgjørelse 703923 3 0
Avgjørelse:Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder:Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Klage på avslag om innsyn i dokumenter/korrespondanse delt mellom Konkurransetilsynet og Konkurransetilsynets eksterne økonomiske eksperter i hovedsaken (Telenorsaken).
Saksbehandler:ELIS
Registrert inn:27.06.2019
Avsluttet:16.09.2019
Status:Avgjort