Gå til innhold

2020/620 Advokatfirmaet BAHR AS

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Advokatfirmaet BAHR AS
Saksdokument: 2020 0620 3Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Klage på vedtak om avslag på partsinnsyn i diverse dokumenter knyttet til Konkurransetilsynets sak - Gjelsten Holding AS / O.N. Sunde A/S – Gresvig Retail Group AS og datterselskap ( deler av virksomheten i konkursboene).
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 30.07.2020
Avsluttet: 18.08.2020
Status: Avgjort