Gå til innhold

2021/486 Vygruppen AS

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Vygruppen AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Kravet tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Forvaltningsloven § 36

Sammendrag

Krav om dekning av sakskostnader i Konkurranseklagenemndas sak 2020/683
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 05.03.2021
Avsluttet: 24.05.2021
Status: Avgjort