2022/620 DNB ASA

Innklaget:
Klager: DNB ASA
Saksdokument: 2022 0620 3 Klagenemndas Avgjørelse 846461 22 1 Offentlig Versjon
Avgjørelse: Kravet tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Forvaltningsloven § 36

Sammendrag

Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 06.04.2022
Avsluttet: 05.07.2022
Status: Avgjort