2023/157 Schibsted ASA

Innklaget:
Klager: Schibsted ASA
Saksdokument: 2023 0157 3 Klagenemndas Avgjørelse Offl. V Endelig
Avgjørelse: Kravet tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 03.03.2023
Avsluttet: 31.10.2023
Status: Avgjort