2023/157 Schibsted ASA

Innklaget:
Klager: Schibsted ASA
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 03.03.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet