2020/1000 Frøyland og Orstad Sokn

Klager/part: Frøyland og Orstad Sokn
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2020 1000
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 18.12.2020
Avsluttet: 25.01.2021
Status: Avgjort