2020/1001 Backline Voss AS

Klager/part: Backline Voss AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2020 1001
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 17.12.2020
Avsluttet: 25.01.2021
Status: Avgjort