2020/996 Viking Planet AS

Klager/part: Viking Planet AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2020 996
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 21.12.2020
Avsluttet: 01.02.2021
Status: Avgjort