2020/998 TH S & Co AS

Klager/part: TH S & Co AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2020 998
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 21.12.2020
Avsluttet: 01.02.2021
Status: Avgjort