2021/058 Berg 3 Scene

Klager/part: Berg 3 Scene
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 58
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 12.01.2021
Avsluttet: 08.02.2021
Status: Avgjort