2021/062 Nosizwe Lise Baqwa

Klager/part: Nosizwe Lise Baqwa
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 62
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 11.01.2021
Avsluttet: 08.02.2021
Status: Avgjort