2021/065 Tromsø kommune kulturhuset

Klager/part: Tromsø kommune kulturhuset
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 65
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 14.01.2021
Avsluttet: 15.02.2021
Status: Avgjort