2022/1075 Paulin Skoglund-Voss

Klager/part: Paulin Skoglund-Voss
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjonsordning for kulturarrangører
Regelverk: Forskrift av 1. oktober 2021 nr. 2923 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. juli til 31. oktober 2021 som følge av covid-19-utbruddet

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 19.08.2022
Avsluttet: 21.11.2022
Status: Avgjort