2021/112 Stavanger Konserthus IKS

Klager/part: Stavanger Konserthus IKS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 112
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 26.01.2021
Avsluttet: 22.03.2021
Status: Avgjort