2021/1154 Eventlederne AS

Klager/part: Eventlederne AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 1154
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 16.07.2021
Avsluttet: 23.09.2021
Status: Avgjort