Gå til innhold

2021/1183 Arif Murakami AS

Klager/part: Arif Murakami AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1183
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 22.07.2021
Avsluttet: 29.11.2021
Status: Avgjort