Gå til innhold

2021/1215 Hemsedal Cafe AS

Klager/part: Hemsedal Cafe AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1215
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avvisning av klage
Regelverk: Forskrift 3. april 2020 nr. 677 om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mars-april)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 06.08.2021
Avsluttet: 30.09.2021
Status: Avgjort